Fishing

Selskaper

Mekanisk avdeling

IMG_3601
Den mekaniske avdelingen i Egersund Trål produserer og utvikler tråldører konstruert til all type pelagisk tråling. Tråldørene er under kontinuerlig utvikling og blir produsert etter ønsker og behov. Stålplatene som brukes blir skåret ut med eget brennebord.

Det produseres også egenutviklede notvaskere som brukes ved servicestasjonene til Egersund Net. Notvaskerne er kraftig dimensjonert for å utføre effektiv vask av oppdrettsposer og har en roterende trommel laget av syrefast stål.

Den mekaniske avdelingen utfører også generelt vedlikeholdsarbeid for de andre avdelingene i konsernet, samt de bistår i prosessen med utvidelser av bygninger, montering og produksjon av teknisk utstyr.

Kontakt

Egersund Trål - mekanisk avdeling
Svanavågveien 30 
N- 4374 Egersund
Norway
Phone +47 51 46 29 00 
Fax +47 51 46 29 01
Epost: post@egersundgroup.no
Web: http://www.egersundgroup.no/

GPS Lokasjon Egersund:
58° 27' 03.64" N
06° 00' 06.50" E