Havbruk

Selskaper

Akva Group

akva_hovedkontor
AKVA group er ledende leverandør av teknologi og service til den globale akvakulturindustrien.  AKVA group er aktiv i alle markeder med kontorer i Norge, Chile, Danmark, Skottland, Island, Canada, Vietnam, Australia og Tyrkia. AKVA group er en unik partner som kan tilby alt fra enkle komponenter til komplette installasjoner og service til både landbaserte og merdbaserte akvakultur prosjekter. Selskapet har sterke og velkjente merkenavn innen oppdrett og produktlinjen spenner fra forflåter, stål- og plast merder, foringssystem, nøter, nett vaskerer, undervannslys, sensorikk, miljøsensorer, produksjons- og prosesskontroll systemer, arbeidsbåter, resirkulerings systemer til PE rør etc. Å være en samarbeidspartner til AKVA group gjør kunden i stand til å prioritere den daglige driften og øke fortjenesten, mens en pålitelig partner tar seg av de teknologiske løsningene. AKVA group kan tilby dyktige fagfolk, riktig teknologi og den rette kompetansen som skal til for virkelig å oppnå gode resultater.

Besøk gjerne selskapets nettside: www.akvagroup.com

 

Kontakt

AKVA group ASA - Klepp
Plogfabrikkvegen 11, 
N-4353 Klepp Stasjon, Norway
t. +47 - 51 77 85 00
f. +47 - 51 77 85 01
Hjemmeside:  www.akvagroup.com