Nyheter

EGERSUND GROUP

Egersund Group AS har kjøpt alle aksjene i OK Marine AS

24. november, 2015
OK Marine AS er leverandør av «spesialisert» kvalitetsutstyr til fiske- og havbruksnæringen. I varespekteret deres finnes det meste innenfor teiner, fiskeutstyr, tauverk og tilbehør - i tillegg til utstyr til oppdrettsnæringen. (leppefiskskjul etc .) De leverer til kunder både i inn- og utland.

Viser for øvrig til deres hjemmeside; http://www.okmarine.no/

Vi ser på dette som en langsiktig investering og et selskapet som  komplementerer  vår øvrige virksomhet .