Nyheter

EGERSUND GROUP

Egersund Group kjøper seg opp i AKVA Group

03. desember, 2012
Egersund Group AS har i dag kjøpt seg ytterligere opp i AKVA Group ASA, og har dermed krysset 50 prosents eierandel. Investeringen som nå er gjort er industrielt begrunnet, og har en langsiktig investeringshorisont. Med visse forbehold, så er det kjøpers intensjon å fremme et kjøpstilbud til de øvrige aksjonærer i AKVA Group ASA.

Begge selskapene har sine hovedkontorer i Rogaland, henholdsvis i Egersund og på Bryne. Egersund Group AS er allerede i dag representert i styret i AKVA Group ASA, og det har vært et avgjørende moment at AKVA Group ASA har en solid konsernledelse og dyktige medarbeidere som over tid har levert kvalitetsprodukter. Begge selskaper tilbyr komplimenterende produkter og service tjenester mot oppdrettsnæringen, og har allerede i dag et utstrakt samarbeid i forbindelse med eksport.

Egersund Group AS er en blant Europas ledende totalleverandører av not teknologi og service tjenester til havbruksnæringen. Selskapet har rundt 450 ansatte, og omsatte i 2011 for rundt NOK 600 millioner.

AKVA Group ASA er blant verdens ledende leverandører av utstyr og teknologi til havbruksnæringen. Hovedprodukter inkluderer plastmerder, stålmerder, resirkuleringsanlegg, foringsanlegg og forflåter, arbeidsbåter, lys-, kamera-, og sensorsystemer, samt programvare og forretningssystemer. Selskapet er notert på Oslo Børs, har rundt 700 ansatte, og omsatte i 2011 for rundt NOK 900 millioner.