Nyheter

EGERSUND GROUP

Egersund Group styrker sin eierandel i Akva Group

2,971,000 aksjer, tilsvarende 11,50 % av aksjene og stemmene i selskapet, ble solgt til Egersund Group AS fredag 9 mars 2012.

12. mars, 2012
Etter transaksjonen eier Egersund Group AS 5,571,000 aksjer, tilsvarende 21,56 % av aksjene og stemmene i selskapet.