Nyheter

EGERSUND GROUP

Egersund Herøy ISO sertifisert

Vi gratulerer Egersund Herøy med ISO 9001 sertifikat.

01. mars, 2013
Et ISO 9001-sertifikat viser at kvalitetsstyringssystemet til bedriften er sertifisert etter standarden for god kvalitetsstyring og er funnet å være i tråd med den. Sertifiseringen er utført av en uavhengig tredjepart (DNV), og dette viser kundene at de kan stole på at virksomheten har innført nødvendige interne rutiner for å kunne møte dine forpliktelser.

ISO 9001 er et spesielt godt verktøy for å redusere feil. Systemet hindrer at feil gjentar seg og identifiserer mulige feil før de oppstår. En slik feilreduksjon gir fordeler i form av kostnadsbesparelser.

Kort fortalt dreier dette seg om at bedriften skal kunne dokumentere full kontroll på alle prosessene som skjer internt fra kunden ringer til produktet leveres.

Egersund Net har vært sertifisert etter denne standarden siden 2001. 

Det jobbes nå videre med øvrige virksomheter i konsernet for å få dette systemet implementert.

iso heroy