Nyheter

EGERSUND GROUP

Egersund Trål åpnet nytt salgskontor i Bergen

dsc 07333
Som et ledd i en mer offensiv satsing mot fiskerikunder både i Norge og internasjonalt, har Egersund Trål åpnet nytt salgskontor i Bergen.

14. august, 2013
Kontoret er lokalisert i Norges Sildesalgslag bygg i sentrum av Bergen.

Kontoret vil bli betjent av Monica Langeland, som kommer fra Fiskeridirektoratet og har bred bransjeerfaring.

Vi tror Monica vil bli et friskt bidrag til næringen, og vi har fått svært mange positive tilbakemeldinger for valget.

Egersund Trål AS
Salgskontor Bergen
Slottsgt 3
5003 Bergen