Nyheter

EGERSUND GROUP

Egersund Trål AS er nå sertifisert i henhold til ISO 9001:2015

management system certificate iso 9001-2015 001
07. juni, 2018
Vårt mål er å være en trygg og kvalitetsbevisst leverandør av redskaper, servicetjenester og utstyr til norsk og utenlandsk fiskerinæring og offshoreindustri.

Dette skal vi oppnå gjennom:
  • Å levere produkter og tjenester på en konkurransedyktig måte som imøtekommer vår kunders krav, behov og forventninger.
  • Våre produkter og tjenester skal oppfylle lover, forskrifter, standarder og spesifikasjoner. I tillegg til å oppfylle krav skal vi ligge i forkant for å sikre trygge og bærekraftige produkter.
  • Vi skal videreutvikle vår ansattes kompetanse gjennom intern og ekstern opplæring.
  • Vi skal kontinuerlig arbeide for å redusere negativ miljøbelastning fra våre produkter, aktiviteter og tjenester.
  • Vi har et tett samarbeid med våre kunder som sørger for økt kompetanse og aktiv produktforbedring for å bidra til en miljøvennlig og bærekraftig fiskerinæring og offshoreindustri.
  • Fokus på kontinuerlig forbedring av vårt kvalitetsstyringssystem.

Vi anvender KS-systemet basert på ISO 9001:2015 for å sikre at vår kvalitetspolitikk etterleves.