Nyheter

EGERSUND GROUP

Egersund Trål AS overtar Utgårdskilen Trålservice på Hvaler

14. desember, 2015
Egersund Trål AS, som er en del av Egersund Group AS overtar driften i Utgårdskilen Trålservice AS med virkning fra 1 januar 2016.

Partene har inngått en 3 års leieavtale for bygg og eiendom, men virksomheten blir overdratt til Egersund Trål AS.

"Strategisk så passer denne overtakelsen veldig bra for oss, da dette er en landsdel vi ikke er representert i før nå. Vi ønsker å videreføre det gode arbeidet Harald og Inger har gjort i en årrekke og håper vi skal kunne tilføre nye ideer og produkter.

Vi har inngått en tidsbegrenset leieavtale for å teste markedspotensiale og håper kunder vil stille opp for å kunne sikre en forsvarlig drift for videre satsing.
Det er et imponerende fiskermiljø i området og er svært glad for at yngre krefter satser på fiskeri og vi skal gjøre vårt for å støtte opp om det.
Tilbakemelding på overtakelsen har vært veldig positive og gleder oss til å komme igang og lære miljøet å kjenne."


Inger og Harald er svært glad for overtakelsen og at videre drift er sikret og ser frem til roligere dager, men håper å kunne bidra i en overgangsfase.