Nyheter

EGERSUND GROUP

Egersund Trål er ISO-godkjent

12. august, 2015
Det kan gledelig meddeles at Egersund Trål har mottatt sitt ISO 9001 sertifikat, som viser at kvalitetsstyringssystemet til bedriften er sertifisert etter standarden for god kvalitetsstyring og oppfyller kravene til den.

Alle fiskeribedriftene i Egersund Group (i Norge), i tillegg til Egersund Net, har nå ISO 9001 sertifikat.