Nyheter

EGERSUND GROUP

Egersund Trawl DK søker driftsleder

skagenhavn
24. mai, 2017
Egersund Trål AS satser i Skagen. Egersund Trawl DK blir navnet på selskapet som nå er stiftet og grunnarbeidet til nybygget er påbegynt.
I løpet av september 2017 vil et topp moderne anlegg være klar til å ta imot kunder.

Stillingsannonse: Egersund Trawl DK driftsleder