Nyheter

EGERSUND GROUP

EGI Fangeren

Egersund Net har utviklet spesialdesignet redskap til fangst av fisk fra mær.

21. mai, 2012
Utstyret har fått navnet EGI Fangeren og har vært et samarbeidsprosjekt mellom Egersund Net og Ewos Innovation.

EGI Fangeren er 2m i diameter og 3m høy og kan brukes til å ta snittvekt på fisk, lusetelling etc.

For ytterlig informasjon om produktet, vennligst ta kontakt med FoU leder:
Geirmund Vik
Mob: 97 19 90 76
Email: gv@egersundgroup.no

Her er presentasjonsvideo av produktet: