Nyheter

EGERSUND GROUP

Meløy Notbøteri ISO-sertifisert

30. oktober, 2014
Meløy Notbøteri har fått ISO-sertifikat:

Et ISO 9001-sertifikat viser at kvalitetsstyringssystemet til bedriften er sertifisert etter standarden for god kvalitetsstyring og er funnet å være i tråd med den. Sertifiseringen er utført av en uavhengig tredjepart (DNV).
ISO 9001 er et spesielt godt verktøy for å redusere feil. Systemet hindrer at feil gjentar seg og identifiserer mulige feil før de oppstår. En slik feilreduksjon gir fordeler i form av kostnadsbesparelser.

iso meloy