Nyheter

EGERSUND GROUP

Ytterlig oppkjøp i Akva Group

Egersund Group kjøpte seg opp til 50,4% i Akva Group i desember 2012 .

21. januar, 2013
Når en passerer 50 % så er det  kjøpers plikt å tilby kjøp av de resterende aksjen i selskapet. Da akseptfristen gikk ut den 18. januar d.å.– viste det seg at vi fikk aksept for tilsvarende 37%, og dermed så sitter Egersund Group nå på 87,4% av aksjene i Akva Group ASA. I den videre prosessen er vi opptatt av å ha en god kommunikasjon med  ledelsen, ansatte  og styret i Akva Group.