Om Egersund Group

Om oss

Historie

1952
Kåre Mong og Arne Friestad grunnlegger Egersund Barkeri.Som leder av virksomheten stod Kåre Mong. Virksomheten drives i gammel saltbod i Svanavågen. Produksjonen de første årene bestod i barking og impregnering av sildegarn.
 

historie2

1950 - årene
Virksomheten skifter navn til Egersund Trawlverksted. 
Gradvis går en mere og mere over på trålproduksjon, da fiskeflåten går over til å benytte dette fangstredskapet. I første rekke produseres det mindre reketråler, men etterhvert begynte en også å å lage tråler for lokale båter som dro på fiske på Finnmarks-kysten etter torsk.
 

historie1

1970 - årene
Oppstart av produksjon av kolmuletråler for store kombinerte snurpere/ pelagiske trålere. Til dette kreves stor plass, noe som igjen medfører utvidelse av lokaler. Startet opp produksjon av oppdrettsnøter.
 

historie4

1980 - årene
Stadig vekst i virksomheten og antall ansatte.  Vekst i kolmulefisket. Store utvidelser, blant annet store haller for montering av pelagiske tråler. Etablering av filial på Abelsnes ved Flekkefjord. 
 

historie5

1990 - årene
Egersund Herøy AS etableres på Herøy nær Ålesund. Produksjon av store pollacktråler for båter som fisker i Alaska kommer igang.  Egersund Net AS skilles ut som eget datterselskap av Egersund Trål AS.  Store haller for produksjon av notlin og ferdige oppdrettsnøter oppføres. Stabil og god omsetningsvekst samt flere nyansatte. Hans Kristian Mong overtar som daglig leder i 1999, etter også å ha vært styreformann siden 1992. Han overtok stillingen som daglig leder etter Harald Mong.
 

bildec copy ulogo@205x164

2000-2002
Det har blitt anskaffet et område på Grønehaugen hvor Egersund Net nå har satt opp et miljøvennlig og fremtidsrettet notvaskeri.
Konsernet tilknyttet Egersund Trål sysselsetter i dag ca. 160 personer. Selskapet fremstår i dag som et konsern som dekker hele markedet, både når det gjelder trål og produkter for oppdrettsnæringen. Firmaet vil feire 50-års jubileum i 2002. Ny firmaprofilering for hele konsernet introdusert. Alle avdelinger vil fra og med i år ha tidsmessige lokaliteter. I perioden har det foregått en viss investering i andre selskap som driver innenfor samme næring.
 
historie7
2004
Egersund Trål overtar Rabben Fiskeredskap på Austevoll sør for Bergen og net divisjonen i Eskja konsernet på Island.

 
rabben@205x94
2006
Det åpnes en ny avdeling i Taurage i Litauen i mai 2006, hvor notposene blir montert. Alle avdelingene innenfor fiskeoppdrett er nå ISO sertifisert, inkludert avdelingen i Litauen.
 
litauen@205x71

2006
En ny moderne impregneringsbygning ble åpnet i Egersund juli 2006. 

imprigbygg@205x149
2007
I løpet av 2007 skjer det flere omstruktureringer i organisasjonen, og det blir endret til en ny gjennomgående profil for hele gruppen. Alle selskap underlagt Egersund konsernet samles nå under fellesbetegnelsen EGERSUND GROUP. Dette blir synlig på både nettsiden og i den generelle markedsføringen. Hovedadministrasjonen i Egersund skilles ut som eget selskap, Egersund Management AS. Administrasjonen består nå av 11 ansatte som jobber innen økonomi, markedsføring/HMS, IT og frakt/logistikk.
 
 

eg-stor 205x70

2007
AS Fiskenett blir 100% oppkjøpt av Egersund Group. AS Fiskenett holder til på Manger utenfor Bergen og driver med produksjon og reperasjon av snurpenøter og produksjon av notlin. Bedriften har omlag 50 ansatte.
 
hpim0202@205x154
2007
Meløy Notbøteri sør for Bodø blir oppkjøpt med 34% av aksjene. Bedriften har rundt 17 ansatte og produserer, videreutvikler og driver med reparasjon av forskjellige typer fiskenøter. 
 
024
2008
Den mekaniske avdelingen i Egersund Trål skilles ut som eget selskap, Egersund Mek AS. Avdelingen består av 9 platearbeidere og 1 elektriker.
 
dcp 0747@205x154

 

2008
Det er stor byggeaktivitet i Egersund. Fjellet ved siden av produksjonsbygningen til Egersund Net blir sprengt bort og området blir planert.
 
 dscf0485@205x154
2008
Administrasjonen vokser og det blir behov for flere kontorer. Det blir bygget på en etasje over produskjonslokalet til Egersund Trål, og januar 2008 flyttes det inn i nye flotte kontorlokaler.
 
dscf0477@205x154
2009
Egersund Net etablerer servicestasjon på Vevelstad utenfor Brønnøysund. Avdelingen har alle fasiliteter som kranhåndtering, vaskeri, bøtehall og impregneringsanlegg,
 
imgp0339
2009
Egersund Island bygger ut. Nytt og forbedret produksjonslokale øker kapasiteten på not betraktelig. Lokalene er i tillegg tilgjengelig direkte fra kai og dette er unikt i islansk sammenheng.
 
dscf0036
2009
Egersund Net sin avdeling på Rabben/Austevoll åpner nytt impregneringsbygg. Anlegget kan ta unna 3 store nøter pr skift. Egersund Net avd Rabben er nå et av de største og mest moderne anleggene i Norge. I det nye anlegget inngår både priming og impregnering av nøtene.
 
egersund net avd rabben
2010
Egersund Net etablerer ny servicestasjon på Gårdsøya utenfor Brønnøysund. Gammel servicestasjon på Toft legges ned.
 

img 4868released

2010
Egersund Net etablerer ny bøtehall på Andøya. Avdelingen i Vesterålen har hatt behov for bedre lokaler for bøtevirksomheten i sentrum av Andenes, med reparasjonsarbeider på notposer på opptil 160m i omkrets. Løsningen blir oppkjøp av bygning i en nedlagt militærforlegning i Skarsteindalen, 20 minutt kjøring fra eksiterende servicestasjon.
 

img 0343

2010
Egersund Net kjøper opp 34% av aksjene i Nofi Oppdrettservice på Skjervøy i Troms.
 

0 1101190

2010
I desember 2010 blir Lerøy Hydrotech AS sin servicestasjon i Kristiansund overtatt og oppkjøpt i sin helhelt av Egersund Net. Dette er Egersund Net sin sjette 100% eide servicestasjon satt på norgeskartet.
 
en avd kristiansund 027
2010
2 av medarbeiderne i Egersund Group får tildelt H.M. Kongens fortjenestemedalje i sølv. Einar Stapnes (bildet) og Harald Bøgh Havsø passerte henholdsvis 50 og 45 års ansettelse i bedriften og ble invitert til slottet for å takke Kongen personlig. I 2009 fikk også Arnfinn Havsø og Arnt Myklebust samme medalje for lang og tro tjeneste. På bildet mottar Einar Stapnes medaljen av daværende ordfører i Eigersund, Terje Jørgensen jr.
 
img 1914
2010
Egersund Net sin produksjonsavdeling i Litauen: UAB Egersund Net utvider produksjonskapasiteten. Nytt og større bygg blir tatt i bruk for å håndtere de store oppdrettsnøtene.
 

mg 0891

2011
Egersund Trål går nye veier og satser på isfjellnett og oljevernredskaper i tillegg til utstyr til fiskeribransjen. Egersund Group eier 50% av aksjene i MD Group, et selskap som startet opp i 2009. Md Group og Egersund Trål samarbeider om å utvikle ny generasjon oljelenser som kan revolusjonere oppsamling av olje til havs.
 
img 6114
2012
Egersund Mek fusjonerer med Egersund Trål og fungerer nå som mekanisk avdeling slik det var før 2008. Avdelingen oppgraderes med 6 mill kroner med blandt annet nytt brennebord med den nyeste CNC teknologien som vil gi både høyere kapasitet og brenning på en mer miljøvennlig og trygg  måte.
 

img 3601

2013
To år etter at Egersund Net kjøpte servicestasjonen til Lerøy Hydrotech på Rensviksholmen i Kristiansund kommune, står det nå ferdig ny bøtehall og vaskemaskin med tilhørende renseanlegg. Offisiell åpning var 17 januar 2013.
Kristiansund føyer seg godt inn blant de øvrige fem servicestasjonene til Egersund Net. I tillegg til å utføre godt servicearbeid på notposer til oppdretterne, gjør man også en del arbeid for å ta vare på miljøet. Det er investert i høyteknologisk renseanlegg som bidrar til at Egersund Net har god kontroll på renseprosessen av vaskevannet.
 
krsund2
2013
Egersund Group kjøper seg opp i AKVA Group. Egersund Group kjøpte seg opp til 50,4% i Akva Group i desember 2012 . Januar 2013 økte vi eierandelen med ytterlig 37%, og dermed så sitter Egersund Group nå på 87,4% av aksjene i Akva Group ASA. AKVA Group ASA er blant verdens ledende leverandører av utstyr og teknologi til havbruksnæringen. Hovedprodukter inkluderer plastmerder, stålmerder, resirkuleringsanlegg, foringsanlegg og forflåter, arbeidsbåter, lys-, kamera-, og sensorsystemer, samt programvare og forretningssystemer.
 
akva ac4-retusjert
2013
I oktober 2013 har Egersund Group overtatt 100% av aksjene i MD Group. Dette er et strategisk grep for å sikre og videreutvikle MD Group og Egersund Trål (Egersund Group) i fremtiden.
 
img 4471
2014
Egersund Net eier 50% i Emel Balik i Izmir/Tyrkia, og i 2014 ble nye fabrikklokaler ferdigstilt som inkluderer både nyproduksjon, vask/rens og impregneringsanlegg.
2014
MD Group blir fusjonert med Egersund Trål.
img 4471

Kontaktinformasjon

EGERSUND GROUP AS

Svanavågveien 30
N-4374 EGERSUND
Norway

Phone: + 47 51 46 29 00
Email: post@egersundgroup.no

Org.: NO 980 00 0621 MVA