Produkter

Hovedprodukter

Bunntråler

 • Totalleverandør av industritrål-utstyr med leveranser av trål, pose, sweeper og trålwire.
 • Lang erfaring og markedsledende innenfor produksjon av industritråler.
 • Leverandør av trålutstyr for fiske etter reke og kreps.
 • Leveranser til båter som fisker i Nordsjøen og til store frysereketrålere som fisker i arktiske farvann.
 • Leverandør av tvilling-tråler til dette fiskeriet.

Utvikling

PICT1190
Produktutvikling og kvalitetssikring
Kvalitetskontroll og utvikling av nye produktVåre kvalitetsrutiner bygger på utviklet internkontroll gjennom mange år.

Omfattende kvalitetsikring knyttet til følgende:
 • Kontinuerlig produktutvikling med testing av nyutviklede produkter
 • Datasimulering for å finne optimale produkter
 • Uttesting av modeller av trålredskaper i prøvetank for å finne aksept for ny konstruksjon
 • Bruk av førsteklasses råmaterialer fra ledende produsenter
 • Fagfolk som gjennomgår intern opplæring benyttes i alle ledd av produksjonen
 • Internkontroll som ivaretar egenkontroll av hele virksomheten