Produkter

Hovedprodukter

MOS Sweeper

Oljesøl og potensielt store miljøkatastrofer er en daglig utfordring for olje & gass og shipping industrien over hele verden.

MOS Sweeper er unikt designet V-formet redskap som effektivt kan samle opp olje til havs, til og med i grovere sjø. Systemet kan betjenes fra fiskefartøyer, supply-og offshore forsyningsskip, kystvaktfartøy og stand-by fartøy. Dette sikrer rask respons i nødstilfeller.

Les mer om MOS Sweeper her
mossweeper-2

Utvikling

MDG0187
Produktutvikling og kvalitetssikring
Kvalitetskontroll og utvikling av nye produktVåre kvalitetsrutiner bygger på utviklet internkontroll gjennom mange år.

Omfattende kvalitetsikring knyttet til følgende:
  • Kontinuerlig produktutvikling med testing av nyutviklede produkter
  • Datasimulering for å finne optimale produkter
  • Uttesting av modeller av trålredskaper i prøvetank for å finne aksept for ny konstruksjon
  • Bruk av førsteklasses råmaterialer fra ledende produsenter
  • Fagfolk som gjennomgår intern opplæring benyttes i alle ledd av produksjonen
  • Internkontroll som ivaretar egenkontroll av hele virksomheten