Produkter

Hovedprodukter

Notlin

Egersund Net har produsert notlin siden 1996, og har en moderne maskinpark. Vår produksjon er underlagt sertifiserte kvalitetsrutiner i henhold til ISO 9001. Vi har i dag en produksjonskapasitet på 1500 tonn pr.år. Vi produserer:
 • Standard knuteløs not
 • Super not
 • Sekskant notNylon i knutenot
 • Polyetylene not
 • Dyneema not
XP7I3781

Utvikling

PICT0232
Produktutvikling og kvalitetssikring
Kvalitetskontroll og utvikling av nye produktVåre kvalitetsrutiner bygger på utviklet internkontroll gjennom mange år.

Omfattende kvalitetsikring knyttet til følgende:
 • Kontinuerlig produktutvikling med testing av nyutviklede produkter
 • Datasimulering for å finne optimale produkter
 • Uttesting av modeller av trålredskaper i prøvetank for å finne aksept for ny konstruksjon
 • Bruk av førsteklasses råmaterialer fra ledende produsenter
 • Fagfolk som gjennomgår intern opplæring benyttes i alle ledd av produksjonen
 • Internkontroll som ivaretar egenkontroll av hele virksomheten