Produkter

Hovedprodukter

Notposer til fiskeoppdrett

Vi tilbyr notposer i ulikt design og materialvalg tilpasset fiskeart-, lokalitet- og driftsforhold. Vi har også et omfattende supportapparat for å vedlikeholde nøtene med vask, antigroebehandling og reparasjon fordelt på 6 avdelinger langs norskekysten.

Vi kan også tilby ferdige forankringssystemer for fiskeoppdrett. Komplette pakker hvor alt er ferdig montert og sertifisert. Enkeltkomponenter som betonglodd, ankere, tau, kjetting, sjekler, kauser, bøyer og flyte-elementer.
RT-1

Utvikling

PICT0232
Produktutvikling og kvalitetssikring
Kvalitetskontroll og utvikling av nye produktVåre kvalitetsrutiner bygger på utviklet internkontroll gjennom mange år.

Omfattende kvalitetsikring knyttet til følgende:
  • Kontinuerlig produktutvikling med testing av nyutviklede produkter
  • Datasimulering for å finne optimale produkter
  • Uttesting av modeller av trålredskaper i prøvetank for å finne aksept for ny konstruksjon
  • Bruk av førsteklasses råmaterialer fra ledende produsenter
  • Fagfolk som gjennomgår intern opplæring benyttes i alle ledd av produksjonen
  • Internkontroll som ivaretar egenkontroll av hele virksomheten