Produkter

Hovedprodukter

Pelagisk trål

  • Stort spekter av modeller.
  • Alle tråler leveres i ønsket størrelse og utforming etter kundens ønsker og behov.
  • Redskapene beviser sin effektivitet på fangstfeltet.

Utvikling

PICT1190
Produktutvikling og kvalitetssikring
Kvalitetskontroll og utvikling av nye produktVåre kvalitetsrutiner bygger på utviklet internkontroll gjennom mange år.

Omfattende kvalitetsikring knyttet til følgende:
  • Kontinuerlig produktutvikling med testing av nyutviklede produkter
  • Datasimulering for å finne optimale produkter
  • Uttesting av modeller av trålredskaper i prøvetank for å finne aksept for ny konstruksjon
  • Bruk av førsteklasses råmaterialer fra ledende produsenter
  • Fagfolk som gjennomgår intern opplæring benyttes i alle ledd av produksjonen
  • Internkontroll som ivaretar egenkontroll av hele virksomheten