Produkter

Hovedprodukter

Snurpenot/ringnot

I motsetning til de fleste av våre konkurrenter, så har vi valgt å satse på komplett montering av nøter i Norge. Kundene er da sikret en svært høy kvalitet på utført arbeid og råvarer nyttet i nøtene.

Dette er også med på å sikre at vi har til rådighet både høy kompetanse og nødvendig størrelse på bemanningen, dersom uhellet skulle være ute i sesongen! 
ringnot-2

Utvikling

PICT1190
Produktutvikling og kvalitetssikring
Kvalitetskontroll og utvikling av nye produktVåre kvalitetsrutiner bygger på utviklet internkontroll gjennom mange år.

Omfattende kvalitetsikring knyttet til følgende:
  • Kontinuerlig produktutvikling med testing av nyutviklede produkter
  • Datasimulering for å finne optimale produkter
  • Uttesting av modeller av trålredskaper i prøvetank for å finne aksept for ny konstruksjon
  • Bruk av førsteklasses råmaterialer fra ledende produsenter
  • Fagfolk som gjennomgår intern opplæring benyttes i alle ledd av produksjonen
  • Internkontroll som ivaretar egenkontroll av hele virksomheten