22. Jun 2022

Satsing i Finnmark

NK7
Egersund Group Fiskeri, OK Marine og Mustad Autoline overtok Carl Stahls fiskeriavdeling i Honningsvåg fra og med 01.01.2021.

I Honningsvåg er bøteriet og butikken splittet i to selskap, Nordkapp Notbøteri og Nordkapp Marinservice.

For å imøtekomme en stadig større etterspørsel etter redskaper og service er det bygget et nytt bøteri i Honningsvåg, i tilknytning til det gamle bøteriet. Det nye bøteriet er på 2200 kvm og rommer 5 baner for reparasjon og produksjon, notlager og varelager. I tillegg benyttes to baner i det eksisterende bygget. Til sammen ca 3000 kvm i Honningsvåg. 

Nordkapp Notbøteri har også startet opp avdeling i Båtsfjord. Bøtehallen her er på 1000 kvm. Avdelingen skal i hovedsak drive med reparasjon og service til snurrevadflåten.

Satsingen i nord er møtt med positive tilbakemeldinger, både lokalt og fra fiskerinæringen.
lundberg
08. May 2019
Komplett leveranse av trålbruk til nye «Odd Lundberg» 2
Komplett leveranse av trålbruk til nye «Odd Lundberg» 2
Akva-group
08. May 2019
Salg av Egersund Net
Salg av Egersund Net
Management%20System%20Certificate%20ISO%209001-2015_001
08. May 2019
EGERSUND TRÅL AS er ISO 9001:2015-sertifisert
EGERSUND TRÅL AS er ISO 9001:2015-sertifisert