22. Oct 2021

Egersund Group har solgt seg ned i AKVA group, men beholder aksjemajoriteten i selskapet

EG%20Orgkart
Ref. tidligere børs-meldinger og medieoppslag

Den varslede transaksjonen  er nå gjennomført  ved at  ILCO ervervet  3.333.340 nye aksjer gjennom kapitalutvidelse og kjøp av 3.266.762 eksisterende aksjer gjennom  tilbudet som ble gitt. 2 mill. av disse har de kjøpt fra Egersund Group.

Vederlaget per aksje var på NOK 96,50. Etter transaksjonen har ILCO totalt 6.600.192 aksjer i selskapet, noe som utgjør 18% av selskapets registrerte aksjer og stemmer.

Egersund Group AS, selskapets største aksjonær, sitter igjen med totalt 18.703.105 aksjer etter transaksjonen, noe som utgjør 51% av selskapets registrerte aksjer og stemmer.
lundberg
08. May 2019
Komplett leveranse av trålbruk til nye «Odd Lundberg» 2
Komplett leveranse av trålbruk til nye «Odd Lundberg» 2
Akva-group
08. May 2019
Salg av Egersund Net
Salg av Egersund Net
Management%20System%20Certificate%20ISO%209001-2015_001
08. May 2019
EGERSUND TRÅL AS er ISO 9001:2015-sertifisert
EGERSUND TRÅL AS er ISO 9001:2015-sertifisert