12. Nov 2020

Mustad Autoline og Egersund Group kjøper Carl Stahls fiskerivirksomhet i Honningsvåg

nordkapp-marinservice_01
Egersund Group og Mustad Autoline har signert avtale om kjøp av begge Carl Stahls avdelinger, butikk og notbøteri, i Honningsvåg med overtakelse 01.01.2021. Avdelingsleder i notbøteriet, Roy Tonny Johansen, går også inn som deleier og trer inn som daglig leder for bøterivirksomheten. Bøteriselskapet vil også innbefatte notbøteridriften som er under etablering i Båtsfjord.
Carl Stahls virksomhet i Honningsvåg har et godt renomé og er en viktig aktør innen snurrevadfiske i Norge i dag. De to avdelingene, som består av 15 arbeidsplasser, skal drives videre som to selskap. Vi tilbyr alle de ansatte jobb og satser på videre vekst. Avdelingen i Båtsfjord etableres som egen avdeling under bøterivirksomheten, og kommer etter hvert til å skape flere nye arbeidsplasser også i Båtsfjord. Mustad Autoline er allerede godt etablert i Båtsfjord, og butikken flytter inn i nytt bygg i mars 2021 som også skal huse bøterivirksomheten i andre etasje. Nye produkjonsfasiliteter på drøyt 2000m2 blir det også i Honningsvåg i løpet av andre halvår 2021.
Dette er en strategisk viktig investering for både Egersund Group og Mustad Autoline. Bedriftene har over lengre tid hatt god dialog og vurdert samarbeid ved flere anledninger. Da det ble kjent at begge hadde planer om etablering av not- / trål bøteri i Finnmark ble det naturlig å se på et felles prosjekt. 
Vi snakker godt sammen og kompletterer hverandres kompetanse, sier Hans Mustad i Mustad Autoline og Hans Kristian Mong i Egersund Group som begge eier og driver familieeide selskaper  basert på langsiktig industriell tankegang.
For ytterligere informasjon kontakt:
Jarle Mong, Egersund Group Fiskeri tlf: 954 43 878
Anders Frisinger, Mustad Autoline AS tlf: 959 72 206
lundberg
08. May 2019
Komplett leveranse av trålbruk til nye «Odd Lundberg» 2
Komplett leveranse av trålbruk til nye «Odd Lundberg» 2
Akva-group
08. May 2019
Salg av Egersund Net
Salg av Egersund Net
Management%20System%20Certificate%20ISO%209001-2015_001
08. May 2019
EGERSUND TRÅL AS er ISO 9001:2015-sertifisert
EGERSUND TRÅL AS er ISO 9001:2015-sertifisert