Akvakultur

Egersund Group har produsert notposer og utstyr for akvakulturnæringen siden starten på 70-tallet. Selskapet er også hovedeier i AKVA group, som har vært en pionér og teknologidriver i akvakulturbransjen i mer enn 45 år. Her er våre selskap innen akvakultur. 
AKVA group

AKVA group

AKVA group er i alle markeder med kontorer i Norge, Chile, Danmark, Skottland, Island, Canada, Vietnam, Australia og Tyrkia. Hovedkontoret ligger på Klepp i Rogaland. Selskapet leverer alt fra enkle komponenter til komplette tekniske løsninger og service både innenfor merdbasert og landbasert oppdrett. Hjemmeside: akvagroup.com.
Egersund Net

Egersund Net

Egersund Net er et heleid datterselskap av AKVA group og en ledende og trygg leverandør av not-teknologi, servicetjenester og utstyr til havbruksnæringen. Selskapet har produksjonsfasiliteter i Litauen og Egersund, i tillegg til et omfattende nettverk av servicestasjoner langs norskekysten. Hjemmeside: egersundnet.no.
Egersund Trading

Egersund Trading

Egersund Trading AS er en ledende leverandør av bekledning, verneutstyr, fortøyning og jernvarer langs norskekysten. Våre markedsområder er havbruk, supply, maritim og industri. Du finner oss på Austevoll, Rørvik og Kristiansund. Hjemmeside: egersundtrading.no.
OK Marine

OK Marine

OK Marine er spesialister på rensefiskutstyr og ledende leverandør av rensefiskskjul, mottaksstasjoner, service og alt som trengs for at rensefisken skal trives i merden og være en effektiv lusebeiter. Selskapet leverer også teiner og fiskeutstyr til fiskeribransjen, og leverer til fiskere og oppdrettere i hele Europa. Hjemmeside: okmarine.no.
Grading Systems

Grading Systems

Grading Systems har hovedkontor i Bergen og produksjon på Shetland. Selskapet leverer Shetlandsristen; en patentert passiv sorteringsris som brukes for å størrelsessortere levende fisk i vannet. Shetlandsristen er en lett og fleksibel konstruksjon med et unikt design som gjør sorteringen rask, nøyaktig og enkel. Hjemmeside: gradingsystems.com.
Emel Balik

Emel Balik

Emel Balik er et tyrkisk selskap som produserer og tilbyr service av oppdrettsnøter. Selskapet er deleid av Egersund Net, og setter sin stolthet i å levere produkter og tjenester av høy kvalitet. Emel Baliks tjenester inkluderer notvask, reparasjoner og impregnering. Hjemmeside: emelbalik.com