Om Egersund Group

Egersund Group er en totalleverandør av utstyr til fiskeri- og havbruksnæringen. Egersund Group produserer også utstyr relatert til oljevern. Erfarne fagfolk og moderne produksjonslokaler sikrer kostnadseffektiv produksjon. Omfattende produktutvikling og testing ligger bak introduksjon av nye modeller. Kun førsteklasses materialer fra ledende leverandører benyttes.

Visjon og verdier

Egersund Group ønsker å assosieres med trygghet, både i forhold til de produktene vi leverer, men også i forhold til våre leverandører og ansatte.

Konsernstruktur

Egersund%20Group%2016-05-2024

TIDSLINJE

Egersund Group har vært en solid samarbeidspartner for fiskere og oppdrettere siden starten av 50-tallet.

1952

1952
Kåre Mong og Arne Friestad grunnlegger Egersund Barkeri. Virksomheten ble ledet av Kåre Mong og ble drevet i gammel saltbod i Svanavågen. Produksjonen de første årene bestod i barking og impregnering av sildegarn.

1950-årene

1950-årene
Virksomheten skifter navn til Egersund Trawlverksted og går gradvis over til produksjon av trål etterhvert som fiskeflåten begynner å bruke dette verktøyet. Det blir først produsert mindre reketråler. Etter hvert blir det også lagd tråler for lokale båter som drar til Finnmarkskysten for å fiske torsk. 

1970-årene

1970-årene
Bedriften starter å produsere kolmuletråler for store kombinerte snurper/pelagiske trålere. Produksjonen krever stor plass og lokalene blir derfor utvidet. Bedrifter starter nå også med produksjon av oppdrettsnøter.

1980-årene

1980-årene
Det er stadig vekst i virksomheten og antall ansatte. Kolmulefisket vokser, og det blir gjort betydelige utvidelser for å imøtekomme etterspørselen, blant annet store haller for montering av pelagiske tråler. Det blir etablert filial på Abelsnes ved Flekkefjord.

1996

1996
Egersund Net AS skilles ut som eget datterselskap av Egersund Trål AS. Det blir oppført store haller for produksjon av notlin og ferdige oppdrettsnøter. Selskapet har stabil og god omsetningsvekst samt flere nyansatte.

1999

1999
Egersund Herøy AS etableres på Mjølstadneset/Herøy nær Ålesund. Bedriften starter å produsere store pollacktråler for båter som fisker i Alaska. 

2002

2002
Egersund Net etablerer en miljøvennlig og fremtidsrettet vaskestasjon for notposer på Grøne Haugen, Egersund. Samme år feirer selskapet 50 år og det blir gitt ut en jubileumsbok "Egersund Trål 1952 - 2002", forfattet av Lars Martin Ramsland. Her kan du lese et utdrag fra jubileumsboken, som gir deg et innblikk i livet til grunnlegger Kåre Mong

Konsernet sysselsetter nå cirka 160 personer og dekker hele markedet, både når det gjelder trål og produkter for oppdrettsnæringen. 

 

2004

2004
Egersund Trål overtar Rabben Fiskeredskap på Austevoll sør for Bergen. Samme år overtar Egersund Trål også Net-divisjonen til Eskja-konsernet på Island. 

2006

2006
Det blir åpnet en ny avdeling for montering av notposer i Taurage/Litauen i mai 2006. Alle avdelingene innenfor fiskeoppdrett er nå ISO-sertifisert, inkludert avdelingen i Litauen. Samme år blir det også åpnet et nytt og moderne impregneringsanlegg i Egersund.

2007

2007
I løpet av 2007 skjer det flere omstruktureringer i organisasjonen. Alle selskap underlagt Egersund-konsernet blir samlet under fellesbetegnelsen Egersund Group. Hovedadministrasjonen blir skilt ut som eget selskap: Egersund Management AS.

Samme år blir AS Fiskenett, som holder til på Manger utenfor Bergen, en heleid del av Egersund Group. Egersund Group kjøper også 34 % av Meløy Notbøteri, som holder til på sør for Bodø. 

2009

2009
Egersund Net etablerer servicestasjon på Vevelstad. Avdelingen har alle fasiliteter som kranhåndtering, vaskeri, bøtehall og impregneringsanlegg. Samme år utvider Egersund Island sin produksjonskapasitet og Egerund Nets avdeling på Austevoll åpner et nytt og moderne impregneringsanlegg. 

2010

2010
Egersund Net etablerer en ny servicestasjon på Gårdsøya utenfor Brønnøysund og den gamle servicestasjonen på Toft blir lagt ned. 

Samme år blir det etablert en ny bøtehall i Skarsteinshallen på Andøya for å håndtere de store oppdrettsnøtene på 160 meter i omkrets. 

Egersund Net kjøper i 2010 også 34 % av Nofi Oppdrettservice på Skjervøy i Troms. Lerøy Hydrotech AS sin servicestasjon i Kristiansund blir i sin helhet overtatt og kjøpt opp av Egersund Net. 

Egersund Nets produksjonsavdeling i Litauen, UAB Egersund Net, utvider produksjonskapasiteten. 

2011

2011
Egersund Trål går nye veier og satser på isfjellnett og oljevernredskaper i tillegg til utstyr til fiskeribransjen. Egersund Group eier 50 % av aksjene i MD Group, et selskap som startet opp i 2009. MD Group og Egersund Trål samarbeider om å utvikle ny generasjon oljelenser som kan revolusjonere oppsamling av olje til havs.

2012

2012
Egersund Group AS kjøper seg opp i AKVA group ASA, med over 50 prosent eierandel. Investeringen som nå er gjort er industrielt begrunnet, og har en langsiktig investeringshorisont. AKVA group ASA er blant verdens ledende leverandører av teknologi og service til havbruksnæringen.

2013

2013
To år etter at Egersund Net kjøpte servicestasjonen til Lerøy Hydrotech på Rensviksholmen i Kristiansund kommune, står en ny bøtehall og vaskemaskin med tilhørende renseanlegg klar til bruk. Det er investert i et høyteknologisk renseanlegg som bidrar til at Egersund Net har god kontroll på renseprosessen av vaskevannet. Anlegget blir offisielt åpnet 17. januar 2013.

2014

2014
Egersund Net kjøper seg opp i Emel Balik i Izmir, Tyrkia, med 50 % eierandel. I 2014 blir nye fabrikklokaler, som inkluderer både nyproduksjon, vask/rens og impregneringsanlegg, ferdigstilt.

2015

2015
Egersund Net kjøper Refa sin avdeling i Rørvik med virkning fra 1. desember 2015, og øker med dette til antall norske servicestasjoner til åtte. 

OK Marine AS blir en heleid del av Egersund Group. OK Marine holder til i Kristiansand og er leverandør av spesialisert kvalitetsutstyr til fiske- og havbruksnæringen. 

Egersund Group blir tildelt prisen som "Årets bedrift" i Stavanger-regionen. 52 kandidater var nominert til prisen, som blir delt ut årlig av Næringsforeningen i Stavanger-regionen. Juryens kriterier er blant annet at bedriften må ha utmerket seg, og at den driver lønnsomt.

2016

2016
Egersund Trål overtar Utgårdskilen Trålservice, en tradisjonsrik bedrift på Hvaler/Østfold som var i ferd med å avvikle driften. Overtakelsen passet strategisk bra for Egersund Trål, som nå ble representert i en ny landsdel, hvor en ønsket å støtte opp om et imponerende fiskermiljø. 

Samme år kjøper Egersund Group 50 % av aksjene i Fjord Solutions AS, som jobber med innovative produktideer for framtidens havbruksteknologi. 

2017

2017
Egersund Group overtar 51 % av aksjene i Markleen-gruppen, en velrenommert leverandør av oljevernteknologi med produksjon i Zaragoza, Spania.

Samme år etablerer Egersund Trål et nytt trålverksted i Skagen havn i Danmark. 

2018

2018
 Februar 2018 blir det åpnet et nytt kombinert servicesenter og butikk i Rørvik hvor både Egersund Net, Egersund Trading og AKVA group er representert.

Egersund Net kjøper av 70 % av aksjene i Grading Systems (UK) Ltd, som selger og utvikler den patenterte Shetlandsristen for sortering av fisk i sjø.  

Egersund Trål inngår avtale om å overta trålbøteriene ES Trawl (lokalisert i Hanstholm) og Thyborøn Trawlbinderi (lokalisert i Thyborøn og Hvide Sande).

2019

2019
Egersund Trål inngår avtale om å overta trålbøteriet Tor-Mo Trawl i Hirtshals, Danmark. Dette er et ledd i satsingen innen «fiskeri» i konsernet, hvor en vil styrke tilstedeværelsen i Danmark og få mer bransjekompetanse. 

Greenline Fishing Gear blir en del av Egersund Group med 70 % eierandel. Greenline Fishing Gear holder til i Sæby, Danmark, og driver først og fremst med salg av selekteringssystemer til fiskeredskaper (tråler),  samt jernvarer, gummi etc. til fiskeri.