Om Egersund Group

Om oss

Egersund Group er en totalleverandør

PP-forside-EG-050315
Egersund Group er en totalleverandør av trålredskaper, oppdrettsnøter og handelsvarer til fiskeflåten, havbruks- og offshorenæringen. Egersund Group produserer også utstyr relatert til oljevern og isfjellnett.

Tradisjon
Har vært en solid samarbeidspartner for fiskere siden 1952.

Kvalitet
Førsteklasses materialer, erfarne fagfolk og gode kvalitetssikringsrutiner er noe vi legger stor vekt på og vi tror og at slike faktorer spiller en avgjørende rolle for deg som kunde.

Samarbeid
Nær kontakt med yrkesfiskere og oppdrettere. Dette legger grunnlag for en kontinuelig produktutvikling.

 

Kontaktinformasjon

EGERSUND GROUP AS

Svanavågveien 30
N-4374 EGERSUND
Norway

Phone: + 47 51 46 29 00
Email: post@egersundgroup.no

Org.: NO 980 00 0621 MVA