22. okt 2021

Egersund Group har solgt seg ned i AKVA group, men beholder aksjemajoriteten i selskapet

EG%20Orgkart
Ref. tidligere børs-meldinger og medieoppslag

Den varslede transaksjonen  er nå gjennomført  ved at  ILCO ervervet  3.333.340 nye aksjer gjennom kapitalutvidelse og kjøp av 3.266.762 eksisterende aksjer gjennom  tilbudet som ble gitt. 2 mill. av disse har de kjøpt fra Egersund Group.

Vederlaget per aksje var på NOK 96,50. Etter transaksjonen har ILCO totalt 6.600.192 aksjer i selskapet, noe som utgjør 18% av selskapets registrerte aksjer og stemmer.

Egersund Group AS, selskapets største aksjonær, sitter igjen med totalt 18.703.105 aksjer etter transaksjonen, noe som utgjør 51% av selskapets registrerte aksjer og stemmer.
NK7
22. jun 2022
Satsing i Finnmark
Satsing i Finnmark
Daconet
17. mar 2022
Oppkjøp av av Frydendahl Im- & Export A/S
Oppkjøp av av Frydendahl Im- & Export A/S
Innomar
20. des 2021
OK Marine går inn på eiersiden i Innomar
OK Marine går inn på eiersiden i Innomar
Fishswell
03. des 2021
OK Marine går inn på eiersiden i Fishwell Technology
OK Marine går inn på eiersiden i Fishwell Technology
%C3%85rets%20servicebedrift%202021
11. nov 2021
Meløy Notbøteri årets servicebedrift 2021
Meløy Notbøteri årets servicebedrift 2021
EG%20Orgkart
22. okt 2021
Egersund Group har solgt seg ned i AKVA group, men beholder aksjemajoriteten i selskapet
Egersund Group har solgt seg ned i AKVA group, men beholder aksjemajoriteten i selskapet