07. jun 2018

EGERSUND TRÅL AS er ISO 9001:2015-sertifisert

Vårt mål er å være en trygg og kvalitetsbevisst leverandør av redskaper, servicetjenester og utstyr til norsk og utenlandsk fiskerinæring og offshoreindustri.
Management%20System%20Certificate%20ISO%209001-2015_001
Dette skal vi oppnå gjennom:
  • Å levere produkter og tjenester på en konkurransedyktig måte som imøtekommer vår kunders krav, behov og forventninger.
  • Våre produkter og tjenester skal oppfylle lover, forskrifter, standarder og spesifikasjoner. I tillegg til å oppfylle krav skal vi ligge i forkant for å sikre trygge og bærekraftige produkter.
  • Vi skal videreutvikle vår ansattes kompetanse gjennom intern og ekstern opplæring.
  • Vi skal kontinuerlig arbeide for å redusere negativ miljøbelastning fra våre produkter, aktiviteter og tjenester.
  • Vi har et tett samarbeid med våre kunder som sørger for økt kompetanse og aktiv produktforbedring for å bidra til en miljøvennlig og bærekraftig fiskerinæring og offshoreindustri.
  • Fokus på kontinuerlig forbedring av vårt kvalitetsstyringssystem.
Vi anvender KS-systemet basert på ISO 9001:2015 for å sikre at vår kvalitetspolitikk etterleves.
NK7
22. jun 2022
Satsing i Finnmark
Satsing i Finnmark
Daconet
17. mar 2022
Oppkjøp av av Frydendahl Im- & Export A/S
Oppkjøp av av Frydendahl Im- & Export A/S
Innomar
20. des 2021
OK Marine går inn på eiersiden i Innomar
OK Marine går inn på eiersiden i Innomar
Fishswell
03. des 2021
OK Marine går inn på eiersiden i Fishwell Technology
OK Marine går inn på eiersiden i Fishwell Technology
%C3%85rets%20servicebedrift%202021
11. nov 2021
Meløy Notbøteri årets servicebedrift 2021
Meløy Notbøteri årets servicebedrift 2021
EG%20Orgkart
22. okt 2021
Egersund Group har solgt seg ned i AKVA group, men beholder aksjemajoriteten i selskapet
Egersund Group har solgt seg ned i AKVA group, men beholder aksjemajoriteten i selskapet