17. mar 2022

Oppkjøp av av Frydendahl Im- & Export A/S

Daconet
Egersund Group har i dag  undertegnet avtale om kjøp av Frydendahl Im- & Export A/S, med hovedkontor i Hvide Sande, Danmark.

De har produksjon i Estland og Malaysia. Deres hovedprodukter er garn og flettline.

Viser for øvrig til selskapets nettsider: https://www.frydendahl.com

Frydendahl  har en produktportefølje og organisasjon som vi mener vil komplettere oss, og vi ser muligheter for gode synergier fremover.

Kjøper er OK Marine AS (80 %) og Brian Skovgaard , salgssjef i selskapet i dag (20 %). Overtakelse er satt til 1. april 2022.
NK7
22. jun 2022
Satsing i Finnmark
Satsing i Finnmark
Daconet
17. mar 2022
Oppkjøp av av Frydendahl Im- & Export A/S
Oppkjøp av av Frydendahl Im- & Export A/S
Innomar
20. des 2021
OK Marine går inn på eiersiden i Innomar
OK Marine går inn på eiersiden i Innomar
Fishswell
03. des 2021
OK Marine går inn på eiersiden i Fishwell Technology
OK Marine går inn på eiersiden i Fishwell Technology
%C3%85rets%20servicebedrift%202021
11. nov 2021
Meløy Notbøteri årets servicebedrift 2021
Meløy Notbøteri årets servicebedrift 2021
EG%20Orgkart
22. okt 2021
Egersund Group har solgt seg ned i AKVA group, men beholder aksjemajoriteten i selskapet
Egersund Group har solgt seg ned i AKVA group, men beholder aksjemajoriteten i selskapet